Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy


Adresát:

J&V Tablewear spol.s r.o. (www.forhotel.cz)
IČ: 28872436
se sídlem Nám.Republiky 1079/1a, Staré Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150374Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

 

Číslo daňového dokladu:

Datum objednání:

Datum obdržení:

 

 

Jméno a příjmení zákazníka:
Adresa zákazníka:
Datum __________________

 

 Podpis zákazníka ______________________