Transatlantica Hotel

Transatlantica Hotel (2)TRANSATLANTICA HOTEL

Transatlântica Hotel je dílem plným symboliky: karavela představuje objev Brazílie; polnice z karnevalových slavností a škol samby; hvězda, klíčový prvek kompasu, evokuje moře a ducha objevování; dlaždice odrážejí portugalské umění a kulturu. V „Transatlântica“ najdeme dvě země spojené oceánem, který je odděluje.